This token on the Solana chain is incorrectly showing as Solana: https://solscan.io/token/FLUX1wa2GmbtSB6ZGi2pTNbVCw3zEeKnaPCkPtFXxqXe